WŁAŚCIWOŚĆ


Właściwość miejscowa:

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.97, nr 133, poz. 882)

wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości

oraz spraw, w których egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornika działa poza obszarem

swojego rewiru komorniczego.

 

Zgodnie z art.8 ust.6 w/w ustawy wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji

oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

 

Spis ulic miasta Poznania należących do właściwości miejscowej komornika sądowego Witolda Foryckiego   Wykaz miejscowości należących do właściwości miejscowej komornika sądowego Witolda Foryckiego